nr tel. 54 253 00 00
e‑mail: info@balneoklinika.pl
ul. Wojska Polskiego 2
87‑720 Ciechocinek

POLEX
Sanatorium
Uzdrowiskowe
w Ciechocinku ->

Grudniowy kurs balneologiczny  2023r w Ciechocinku-

Informacje dla uczestników

Informuje uprzejmie, że podjęłam  decyzje zorganizowania   kolejnego kursu balneologicznego w okresie 27.11 do 8.12. 2023r.Kurs odbędzie się w Ciechocinku w Sanatorium St. George. Proszę o zgłaszanie  udziału w kursie poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie WWW.balneoklinika.eu.  Wypełniony formularz można  przesyłać  e-mailem  : info@balneoklinika.pl  lub tez pocztą tradycyjna na adres: 87- 720 Ciechocinek, ul Wojska Polskiego 2. Ostateczna kwalifikacja  kandydatów na kurs nastąpi po  przesłaniu formularza i dokonania  wpłaty w terminie do końca października br.  Zajęcia rozpoczynają  się w dniu 27. Listopada od godz  9 . Przewiduje się  zajęcia w godzinach  8.30 do 16.30 z przerwą na obiad, łącznie 80 godzin lekcyjnych.

Kurs ten jest przeznaczony dla lekarzy pracujących lub zamierzających pracować w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Stanowi podstawowe  przygotowanie lekarza  do prowadzenia leczenia chorych w warunkach uzdrowiskowych.  Zajęcia edukacyjne kończymy testem i dla osób które go zaliczą wręczeniem certyfikatu.

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać  u  Kierownika  Organizacyjnego Pani Anity  pod Tel  602 747 549 lub  w recepcji hotelu pod telefonami  601  688 706  oraz   54 253 0000

             Hotel Uzdrowiskowy St George w Ciechocinku składa ofertę  rezerwacji  zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu, w miejscu gdzie odbywa się szkolenie. Informację o warunkach  rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia uzyskać można w recepcji pod telefonami :  54 253 0000 lub 601 688 706

 Zapraszam  serdecznie  lekarzy do udziału w kursie który cieszy się bardzo dobrą opinią.

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska Kierownik Naukowy Kursu

Kurs Balneologiczny, czerwiec 2023 zakończony z sukcesem

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku zorganizowaliśmy kolejny kurs balneologiczny dla lekarzy.  Tematyka kursu”: Balneologia i Medycyna Fizykalna- Metody lecznicze oraz wybrane problemy z Medycyny Uzdrowiskowej”. Jest to już 24 kurs balneologiczny dla lekarzy przeze mnie organizowany.

Obecny kurs odbył się w dniach 29.05 – 9.06. 2023 w sanatorium St. George w Ciechocinku j. Program obejmował 80 godzin zajęć dydaktycznych w tym 76 godzin wykładowych i 4 godziny ćwiczeń w zakładzie balneologicznym. W części praktycznej lekarze sami przyjmowali zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne oraz śledzili technikę ich wykonywania, dzięki temu mogli na sobie spróbować ich działanie.  

 Celem całego 2 tygodniowego   szkolenia było zapoznanie lekarzy pracujących w uzdrowiskach lub innych ośrodkach leczniczych z podstawowymi problemami balneologicznymi i uzdrowiskowymi.  Profesjonalne wykłady miały inspirować do dalszej nauki w zakresie medycyny uzdrowiskowej. Znaczna część uczestników nie pracowała jeszcze w uzdrowisku, ale deklarowała chęć w najbliższej przyszłości podjęcia pracy w polskich uzdrowiskach, inni już pracują, ale chcieli pogłębić swoją wiedzę. W kursie wzięło udział 46 lekarzy z całej Polski z miejscowości uzdrowiskowych i dużych miast i miasteczek. Reprezentowali oni prawie wszystkie kliniczne specjalizacje lekarskie.

Kurs obejmował zagadnienia podstawowe z zakresu geologii uzdrowiskowej, klimatologii, balneochemii, wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, oraz omówienie wybranych dziedzin klinicznych w aspekcie uzdrowiskowym jak: ortopedia, reumatologia nadciśnienie tętnicze, kardiologia, geriatria, i gerontologia, hepatologia diabetologia i inne tematy kliniczne.   Ponadto zapoznano uczestników z najważniejszymi metodami stosowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym jak: balneohydroterapia, peloidoterapiia, balneogazoterapii, hydroterapia, kinezyterapia, ciepło- i zimnolecznictwo, ultrasonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia.  Na tym kursie uczestnicy mieli szanse spotkania się z Krajowym Konsultantem w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Pozwoliło to na poznanie zagadnień organizacyjnych uzdrowisk polskich oraz możliwość zadania pytań odnośnie do dalszego kierunku rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Do prowadzenia wykładów zaproszono wybitnych specjalistów, którzy od wielu lat z nami współpracują. Są to najczęściej pracownicy naukowo- dydaktyczni mający równocześnie specjalizacje kliniczną i balneologiczną.

Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani byli do zdania testu obejmującego 42 pytania jednorazowego wyboru z tematyki poruszanej na kursie. Wszyscy uczestnicy test zdali z wynikiem dobrym i bardzo dobrym, a 2 osoby z wynikiem celującym odpowiadając prawidłowo na wszystkie 42 pytania. 

Z satysfakcją podkreślam, że wszyscy uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie, pilnie korzystali z zajęć dydaktycznych, po wykładach odbywała się ożywiona dyskusja.  Uczestnicy kursu mieli też szanse na zakupienie od wydawcy 2 tomowego podręcznika „Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej”, dzięki temu będą mogli wiedzę nabytą na kursie utrwalić i poszerzyć. Zgodnie z opinią lekarzy kurs był na bardzo wysokim poziomie, miał charakter interdyscyplinarny. Dużą zaletą tego kursu była forma kontaktowa, „na żywo”. Pozwoliło to na szeroką dyskusję między lekarzami i z wykładowcami oraz nawiązania kontaktów.

W czasie trwania kursu panowała koleżeńska pełna życzliwości atmosfera. Wybrana przez lekarzy Starościna doskonale współpracowała z organizatorami kursu, pracowała wytrwale nad integracją grupy, co się wspaniale udało. Przed wyjazdem do domów wszyscy wymienili się adresami celem kontynuacji znajomości i współpracy. Kurs zakończono wykonaniem zdjęcia familijnego, który załączam wraz z kilkoma innymi.

Dziękuję wszystkim uczestnikom i wykładowcom za zaangażowanie i wytworzenie koleżeńskiej atmosfery, a zwłaszcza starościnie Pani dr Oldze Kolodiy. 

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. Irena Ponikowska

Informacje o kursie balneologicznym w grudniu 2022 roku

W grudniu bieżącego roku zorganizowaliśmy kolejny kurs balneologiczny dla lekarzy. Warto podsumować tę ważna działalność dydaktyczną w skali krajowej. Tematyka kursu: „Balneologia i Medycyna Fizykalna- Metody lecznicze oraz wybrane problemy z Medycyny Uzdrowiskowej”

Kurs odbył się w dniach 28.11 – 9.12. 2022 w sanatorium St. George w Ciechocinku pod kierownictwem naukowym Prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej. Obejmował on 72 godziny wykładowe oraz 4 godziny ćwiczeń w czasie których lekarze przyjmowali zabiegi balneologiczne i i fzykoterapeutyczne dzięki temu mogli na sobie spróbować ich działanie.
Ponadto na tym kursie zorganizowano po raz pierwszy warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Lekarze mieli szanse nabyć nową wiedzę z tego zakresu. Warsztaty prowadzone były przez wyspecjalizowanych ratowników- nauczycieli akademicki z uniwersytetu medycznego w Katowicach. Osoby które skorzystały z tego szkolenia otrzymały odpowiednie certyfikaty.

Celem całego 2 tygodniowego szkolenia było zapoznanie lekarzy pracujących w uzdrowiskach lub innych ośrodkach leczniczych z podstawowymi problemami balneologicznymi i uzdrowiskowymi. Znaczna część uczestników nie pracowała jeszcze w uzdrowisku, ale deklarowała chęć w najbliższej przyszłości podjęcia pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, inni już pracują ale chcieli pogłębić swoja wiedzę. Kilka osób miało rozpoczętą specjalizacje z balneologii i medycyny fizykalnej. W kursie wzięło udział 48 lekarzy z całej Polski , w tym m.in. z Bydgoszczy , Torunia, Inowrocławia, Szczecinka, Dąbrowy Górniczej, Wrocławia, Sanoka, Sztumu, Koszalina, Gdańska, Ciechocinka, Gryfic, Stalowej Woli, Wałbrzycha, Buska, Szczecina, Golub-Dobrzynia, Łodzi, Ustki, Chorzowa, Kołobrzegu, Piwnicznej, Olsztyna, Słupska, Giżycka, Białegostoku, Poznania, Warszawy.
Reprezentowali oni prawie wszystkie kliniczne specjalizacje lekarskie . Charakterystyczną cechą tego kursu był udział dużej liczby osób młodych, co świadczy o zainteresowaniu młodego pokolenia tą dziedziną.

Kurs obejmował zagadnienia podstawowe z zakresu geologii uzdrowiskowej, klimatologii, balneochemii, wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, infrastruktury uzdrowiskowej oraz omówienie wybranych dziedzin klinicznych w aspekcie uzdrowiskowym jak: ortopedia, reumatologia nadciśnienie tętnicze, kardiologia, geriatria,
diabetologia, i inne tematy kliniczne. Ponadto zapoznano uczestników z najważniejszymi metodami stosowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym jak: balneo-hydroterapia, peloidoterapia, balneo-gazoterapia ,hydroterapia, kinezyterapia, ciepło- i zimnolecznictwo, ultrasonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia. Poza wykładami pokazano uczestnikom typowy zakład przyrodoleczniczy, gdzie stosowane są omawiane procedury
lecznicze. Do prowadzenia wykładów zaproszono wybitnych specjalistów , którzy od wielu lat z nami współpracują. Są to najczęściej pracownicy naukowo- dydaktyczni mający równocześnie specjalizacje kliniczną i balneologiczną.

Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani byli do zdania testu obejmującego 41 pytań jednorazowego wyboru, z tematyki poruszanej na kursie. Wszyscy uczestnicy test zdali z wynikiem dobrym i bardzo dobrym, a 3 osoby z wynikiem celującym odpowiadając prawidłowo na 40 pytań z całej liczby 41 Z satysfakcją podkreślam, że wszyscy uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie, pilnie korzystali z zajęć dydaktycznych, po wykładach odbywała się ożywiona dyskusja. Zgodnie z opinią lekarzy kurs był na bardzo wysokim poziomie, miał charakter interdyscyplinarny.
Część lekarzy uczestniczących w kursie deklarowało chęć pogłębienia wiedzy w ramach specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej, chociaż wcześniej tego nie planowali oraz uczestniczenia w kongresach balneologicznych. Dużą zaletą tego kursu była forma kontaktowa, „na żywo”. Pozwoliło to na szeroką dyskusje miedzy lekarzami i z
wykładowcami oraz nawiązania kontaktów.

W czasie trwania obecnego kursu podobnie jak poprzednio, panowała koleżeńska pełna życzliwości atmosfera. Wybrana przez lekarzy Starościna doskonale współpracowała z organizatorami kursu, pracowała wytrwale nad integracją grupy, co się wspaniale udało.
Przed wyjazdem do domów uczestnicy wymienili się adresami celem kontynuacji znajomości i współpracy. Kurs zakończono wykonaniem zdjęcia familijnego.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wytworzenie koleżeńskiej atmosfery, a zwłaszcza starościnie Pani Ewie G.

Kierownik naukowy kursu
Prof. dr hab. Irena Ponikowska

Fot. 1
Fot. 2

Informacje o kursie balneologicznym w grudniu 2021 roku

W dniach 29.11 – 10.12. 2021 odbył się kurs balneologiczny w sanatorium St. George w Ciechocinku pod kierownictwem Prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej. Był to już 21 tego typu kurs dla lekarzy. Nie było łatwo zorganizować kurs stacjonarny w okresie pandemii, ale udało się. Udział wzięli lekarze z całej Polski, którzy pracują lub zamierzają podjąć prace w lecznictwie uzdrowiskowym. Wykłady obejmowały problemy z zakresu klimatologii, geologii uzdrowiskowej, balneochemii oraz metod leczniczych uzdrowiskowych i wybranych dziedzin klinicznych. W części praktycznej zapoznano uczestników kursu ze stosowaniem zabiegów balneofizykalnych w uzdrowisku. Po zdaniu testu pisemnego, uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu

Fot. 3 Uczestnicy zdający test zaliczeniowy
Fot 4. Uczestnicy zdający test zaliczeniowy

Termin kursu balneologicznego w 2022

Informuje uprzejmie, ze ustaliliśmy termin najbliższego kursu balneologicznego na okres od 30 maja do 10 czerwiec 2022. Proszę o zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. Oczekuje Państwa 30 maja od godziny 9 w sanatorium St. George w Ciechocinku.

Formularz można przesłać internetowo na adres info@balneoklinika.pl lub pocztą na adres 87-720 Ciechocinek, ul Wojska Polskiego 2, Sanatorium St. George. Dalsze informacje o kursie, w tym o terminie, zamieszczać będziemy na stronie WWW.balneoklinika.eu. Poza tym informacje można uzyskać dodatkowo pod telefonem 602 747 549

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

Fot. 5 Uczestnicy czerwcowego kursu balneologicznego (2021r.)
Fot. 6 Uczestnicy grudniowego kursu balneologicznego (2021r.)

2020 Proinspiria Jakub Goss