nr tel. 54 253 00 00
e‑mail: info@balneoklinika.pl
ul. Wojska Polskiego 2
87‑720 Ciechocinek

POLEX
Sanatorium
Uzdrowiskowe
w Ciechocinku ->

Kurs balneologiczny w 2023 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje o kursie balneologicznym w 2023 roku można uzyskać zwracając się do nas e-mailem  na adres: info@balneoklinika.pl lub tradycyjną pocztą na adres Sanatorium St. George, 87- 720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 2. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy pracujących lub zamierzających pracować w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Istnieje możliwość  rezerwacji zakwaterowania  w Sanatorium St. George ( w miejscu odbywania kursu)   drogą telefoniczną do recepcji  pod numerami Tel.: 54 253 0000 lub 601 688 706.

Dalsze informacje będziemy zamieszczać na stronie www.balneoklinika.eu  Poza tym można je uzyskać telefonicznie pod nr 602 747 549

Wstępnie ustaliliśmy termin najbliższego kursu balneologicznego na 29 maj do 9 czerwiec 2023 rok. Kurs odbędzie się jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba uczestników, proszę wiec o wypełnienie  i przesłanie formularza zgłoszeń załączonego poniżej.

Kierownik Naukowy Kursu

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy [DOCX]

Informacje o kursie balneologicznym w grudniu 2022 roku

W grudniu bieżącego roku zorganizowaliśmy kolejny kurs balneologiczny dla lekarzy. Warto podsumować tę ważna działalność dydaktyczną w skali krajowej. Tematyka kursu: „Balneologia i Medycyna Fizykalna- Metody lecznicze oraz wybrane problemy z Medycyny Uzdrowiskowej”

Kurs odbył się w dniach 28.11 – 9.12. 2022 w sanatorium St. George w Ciechocinku pod kierownictwem naukowym Prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej. Obejmował on 72 godziny wykładowe oraz 4 godziny ćwiczeń w czasie których lekarze przyjmowali zabiegi balneologiczne i i fzykoterapeutyczne dzięki temu mogli na sobie spróbować ich działanie.
Ponadto na tym kursie zorganizowano po raz pierwszy warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Lekarze mieli szanse nabyć nową wiedzę z tego zakresu. Warsztaty prowadzone były przez wyspecjalizowanych ratowników- nauczycieli akademicki z uniwersytetu medycznego w Katowicach. Osoby które skorzystały z tego szkolenia otrzymały odpowiednie certyfikaty.

Celem całego 2 tygodniowego szkolenia było zapoznanie lekarzy pracujących w uzdrowiskach lub innych ośrodkach leczniczych z podstawowymi problemami balneologicznymi i uzdrowiskowymi. Znaczna część uczestników nie pracowała jeszcze w uzdrowisku, ale deklarowała chęć w najbliższej przyszłości podjęcia pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, inni już pracują ale chcieli pogłębić swoja wiedzę. Kilka osób miało rozpoczętą specjalizacje z balneologii i medycyny fizykalnej. W kursie wzięło udział 48 lekarzy z całej Polski , w tym m.in. z Bydgoszczy , Torunia, Inowrocławia, Szczecinka, Dąbrowy Górniczej, Wrocławia, Sanoka, Sztumu, Koszalina, Gdańska, Ciechocinka, Gryfic, Stalowej Woli, Wałbrzycha, Buska, Szczecina, Golub-Dobrzynia, Łodzi, Ustki, Chorzowa, Kołobrzegu, Piwnicznej, Olsztyna, Słupska, Giżycka, Białegostoku, Poznania, Warszawy.
Reprezentowali oni prawie wszystkie kliniczne specjalizacje lekarskie . Charakterystyczną cechą tego kursu był udział dużej liczby osób młodych, co świadczy o zainteresowaniu młodego pokolenia tą dziedziną.

Kurs obejmował zagadnienia podstawowe z zakresu geologii uzdrowiskowej, klimatologii, balneochemii, wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, infrastruktury uzdrowiskowej oraz omówienie wybranych dziedzin klinicznych w aspekcie uzdrowiskowym jak: ortopedia, reumatologia nadciśnienie tętnicze, kardiologia, geriatria,
diabetologia, i inne tematy kliniczne. Ponadto zapoznano uczestników z najważniejszymi metodami stosowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym jak: balneo-hydroterapia, peloidoterapia, balneo-gazoterapia ,hydroterapia, kinezyterapia, ciepło- i zimnolecznictwo, ultrasonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia. Poza wykładami pokazano uczestnikom typowy zakład przyrodoleczniczy, gdzie stosowane są omawiane procedury
lecznicze. Do prowadzenia wykładów zaproszono wybitnych specjalistów , którzy od wielu lat z nami współpracują. Są to najczęściej pracownicy naukowo- dydaktyczni mający równocześnie specjalizacje kliniczną i balneologiczną.

Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani byli do zdania testu obejmującego 41 pytań jednorazowego wyboru, z tematyki poruszanej na kursie. Wszyscy uczestnicy test zdali z wynikiem dobrym i bardzo dobrym, a 3 osoby z wynikiem celującym odpowiadając prawidłowo na 40 pytań z całej liczby 41 Z satysfakcją podkreślam, że wszyscy uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie, pilnie korzystali z zajęć dydaktycznych, po wykładach odbywała się ożywiona dyskusja. Zgodnie z opinią lekarzy kurs był na bardzo wysokim poziomie, miał charakter interdyscyplinarny.
Część lekarzy uczestniczących w kursie deklarowało chęć pogłębienia wiedzy w ramach specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej, chociaż wcześniej tego nie planowali oraz uczestniczenia w kongresach balneologicznych. Dużą zaletą tego kursu była forma kontaktowa, „na żywo”. Pozwoliło to na szeroką dyskusje miedzy lekarzami i z
wykładowcami oraz nawiązania kontaktów.

W czasie trwania obecnego kursu podobnie jak poprzednio, panowała koleżeńska pełna życzliwości atmosfera. Wybrana przez lekarzy Starościna doskonale współpracowała z organizatorami kursu, pracowała wytrwale nad integracją grupy, co się wspaniale udało.
Przed wyjazdem do domów uczestnicy wymienili się adresami celem kontynuacji znajomości i współpracy. Kurs zakończono wykonaniem zdjęcia familijnego.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wytworzenie koleżeńskiej atmosfery, a zwłaszcza starościnie Pani Ewie G.

Kierownik naukowy kursu
Prof. dr hab. Irena Ponikowska

Fot. 1
Fot. 2

Informacje o kursie balneologicznym w grudniu 2021 roku

W dniach 29.11 – 10.12. 2021 odbył się kurs balneologiczny w sanatorium St. George w Ciechocinku pod kierownictwem Prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej. Był to już 21 tego typu kurs dla lekarzy. Nie było łatwo zorganizować kurs stacjonarny w okresie pandemii, ale udało się. Udział wzięli lekarze z całej Polski, którzy pracują lub zamierzają podjąć prace w lecznictwie uzdrowiskowym. Wykłady obejmowały problemy z zakresu klimatologii, geologii uzdrowiskowej, balneochemii oraz metod leczniczych uzdrowiskowych i wybranych dziedzin klinicznych. W części praktycznej zapoznano uczestników kursu ze stosowaniem zabiegów balneofizykalnych w uzdrowisku. Po zdaniu testu pisemnego, uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu

Fot. 3 Uczestnicy zdający test zaliczeniowy
Fot 4. Uczestnicy zdający test zaliczeniowy

Termin kursu balneologicznego w 2022

Informuje uprzejmie, ze ustaliliśmy termin najbliższego kursu balneologicznego na okres od 30 maja do 10 czerwiec 2022. Proszę o zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. Oczekuje Państwa 30 maja od godziny 9 w sanatorium St. George w Ciechocinku.

Formularz można przesłać internetowo na adres info@balneoklinika.pl lub pocztą na adres 87-720 Ciechocinek, ul Wojska Polskiego 2, Sanatorium St. George. Dalsze informacje o kursie, w tym o terminie, zamieszczać będziemy na stronie WWW.balneoklinika.eu. Poza tym informacje można uzyskać dodatkowo pod telefonem 602 747 549

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

Fot. 5 Uczestnicy czerwcowego kursu balneologicznego (2021r.)
Fot. 6 Uczestnicy grudniowego kursu balneologicznego (2021r.)

2020 Proinspiria Jakub Goss