nr tel. 54 253 00 00
e‑mail: info@balneoklinika.pl
ul. Wojska Polskiego 2
87‑720 Ciechocinek

POLEX
Sanatorium
Uzdrowiskowe
w Ciechocinku ->

Kurs balneologiczny w grudniu 2022

Szanowni Państwo!

Informujemy uprzejmie, że ustalone zostały warunki najbliższego kurs balneologicznego w Ciechocinku. Kurs odbędzie  się w dniach  od 28 listopada do 9 grudnia 2022. Prosimy o wypełnienie  formularza   zgłoszeniowego i przesłanie e-mailem  na adres:  info@balneoklinika.pl lub   tradycyjną pocztą na adres Sanatorium St. George, 87- 720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 2. Aktualny formularz   w załączeniu. Pełna kwalifikacja  na kurs nastąpi po dokonaniu wpłaty w terminie do  końca października br.  Kurs przeznaczony jest dla lekarzy pracujących lub zamierzających pracować w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Istnieje możliwość  rezerwacji zakwaterowania  w Sanatorium St. George ( w miejscu odbywania kursu)   drogą telefoniczną do recepcji  pod numerami Tel.: 54 253 0000 lub 601 688 706

Dalsze informacje będziemy zamieszczać na stronie www.balneoklinika.eu  Poza tym można je uzyskać telefonicznie pod nr 602 747 549

Formularz zgłoszeniowy [DOCX]

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

Informacje o ostatnim kursie balneologicznym w grudniu 2021 roku

W dniach 29.11 – 10.12. 2021 odbył się kurs balneologiczny w sanatorium St. George w Ciechocinku pod kierownictwem Prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej. Był to już 21 tego typu kurs dla lekarzy. Nie było łatwo zorganizować kurs stacjonarny w okresie pandemii, ale udało się. Udział wzięli lekarze z całej Polski, którzy pracują lub zamierzają podjąć prace w lecznictwie uzdrowiskowym. Wykłady obejmowały problemy z zakresu klimatologii, geologii uzdrowiskowej, balneochemii oraz metod leczniczych uzdrowiskowych i wybranych dziedzin klinicznych. W części praktycznej zapoznano uczestników kursu ze stosowaniem zabiegów balneofizykalnych w uzdrowisku. Po zdaniu testu pisemnego, uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu

Fot. 1 Uczestnicy zdający test zaliczeniowy
Fot 2. Uczestnicy zdający test zaliczeniowy

Termin kursu balneologicznego w 2022

Informuje uprzejmie, ze ustaliliśmy termin najbliższego kursu balneologicznego na okres od 30 maja do 10 czerwiec 2022. Proszę o zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. Oczekuje Państwa 30 maja od godziny 9 w sanatorium St. George w Ciechocinku.

Formularz można przesłać internetowo na adres info@balneoklinika.pl lub pocztą na adres 87-720 Ciechocinek, ul Wojska Polskiego 2, Sanatorium St. George. Dalsze informacje o kursie, w tym o terminie, zamieszczać będziemy na stronie WWW.balneoklinika.eu. Poza tym informacje można uzyskać dodatkowo pod telefonem 602 747 549

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

Fot. 3 Uczestnicy czerwcowego kursu balneologicznego (2021r.)
Fot. 4 Uczestnicy grudniowego kursu balneologicznego (2021r.)

2020 Proinspiria Jakub Goss