nr tel. 54 253 00 00
e‑mail: info@balneoklinika.pl
ul. Wojska Polskiego 2
87‑720 Ciechocinek

POLEX
Sanatorium
Uzdrowiskowe
w Ciechocinku ->

Termin kursu balneologicznego w 2024 roku i formularz

Informuje uprzejmie, że ustaliliśmy termin najbliższego kursu balneologicznego na okres 3-14 czerwca 2024. Zgłaszać się należy poprzez wypełnienie i przesłanie formularza, który znajduje się na stronie WWW.balneoklinika.eu Wypełniony formularz można przesłać elektronicznie na adres: info@balneoklinika.pl lub poczta tradycyjną na adres 87-720 Ciechocinek ul Wojska Polskiego 2.  Kurs odbędzie się w sanatorium St. George w Ciechocinku, gdzie można zarezerwować zakwaterowanie i posiłki. Rezerwacji tej można dokonać telefonicznie Tel. 54 253 0000 lub e-mailem: Ciechocinek@st-george.pl

Oczekuje Państwa w Ciechocinku w dniu 3 czerwca od godz. 9.
Zapraszam, do zobaczenia.
Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska- kierownik naukowy kursu

Formularz PDF – wygodny do wydruku:

Formularz DOCX – ten sam dokument z możliwością edycji na komputerze i przesłania e-mailem:

Kurs pt. „ Balneologia i Medycyna Fizykalna. Metody lecznicze oraz wybrane problemy z Medycyny Uzdrowiskowej” (2023)

W okresie  od 27 listopada do 8 grudnia 2023r  zorganizowaliśmy kolejny kurs balneologiczny dla lekarzy.  Był to  już 25 kurs balneologiczny  organizowany  pod moim kierownictwem naukowym.  Przez ten okres przeszkolonych  zostało ponad 1000 lekarzy , którzy zostali przygotowani przynajmniej w ogólnym zakresie do pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Kilka ostatnich kursów   zostało  zorganizowane   w sanatorium St. George w Ciechocinku, gdzie  obecnie pracuje.

Program obejmował   80 godzin zajęć dydaktycznych w tym 76  godzin wykładowych i 4 godziny ćwiczeń w zakładzie balneologicznym. W części praktycznej  lekarze  sami przyjmowali  zabiegi balneologiczne i  fizykoterapeutyczne  i śledzili technikę ich  wykonywania  , dzięki temu mogli  na sobie spróbować ich  działanie.  

 Celem całego 2 tygodniowego   szkolenia było zapoznanie lekarzy pracujących w uzdrowiskach lub innych ośrodkach  leczniczych z podstawowymi problemami balneologicznymi i uzdrowiskowymi. Wykłady prowadzone na wysokim poziomie miały zainspirować do dalszej nauki  w zakresie medycyny uzdrowiskowej. Znaczna część uczestników nie pracowała jeszcze w uzdrowisku, ale  deklarowała  chęć w najbliższej przyszłości podjęcia pracy w polskich uzdrowiskach, inni już pracują w tej dziedzinie, ale chcieli pogłębić swoją wiedzę.

W kursie wzięło udział 42  lekarzy z całej Polski . Pochodzili oni zarówno z uzdrowisk  jak i   dużych miast jak Kraków czy Warszawa, Bydgoszcz.  Uczestnicy stanowili grupę  wielospecjalistyczną z różnym stażem lekarskim i  w różnym wieku.  Reprezentowali oni  prawie wszystkie kliniczne  specjalizacje lekarskie  jak: neurologia, ginekologia, medycyna rodzinna, anestezjologia, dermatologia, kardiologia, pediatria, geriatria, ortopedia, angiologia,  interna, chirurgia, nefrologia, urologia ,hematologia , onkologia.

Kurs obejmował  zagadnienia podstawowe  z zakresu geologii uzdrowiskowej, klimatologii, balneochemii, wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego,   infrastruktury uzdrowiskowej . Omówiono  naturalne surowce lecznicze i czynniki lecznicze  wykorzystywane  w lecznictwie uzdrowiskowym.  

Zapoznano uczestników z  wszystkimi  najważniejszymi  metodami  stosowanymi  w lecznictwie uzdrowiskowym jak: balneohydroterapia w tym kąpiele lecznicze  i inhalacje  peloidoterapię,  balneogazoterapię, hydroterapię, kinezyterapię, ciepło- i zimnolecznictwo, ultrasonoterapię, magnetoterapię, laseroterapię, elektroterapię.

Ponadto  przedstawiono  wybrane  dziedziny  kliniczne  w aspekcie  leczenia uzdrowiskowego  jak: ortopedia, reumatologia, nadciśnienie tętnicze, kardiologia, geriatria,  gerontologia , hepatologia ,diabetologia.  Dodatkowo ciekawy wykład przedstawił Prof. David Ferson z USA na temat  nowoczesnej metody ćwiczeń  fizycznych z ograniczoną  okluzja ( BFR).  Prof. Ferson aktualnie przebywał w Ciechocinku na moje zaproszenie. Ponadto  uczestnicy mieli szanse spotkania się z Krajowym Konsultantem w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Pozwoliło to na  poznanie zagadnień organizacyjnych   uzdrowisk  polskich oraz możliwość zadania pytań  odnośnie   dalszego kierunku rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego.  Do  prowadzenia wykładów zaproszono wybitnych specjalistów,  którzy od wielu lat z nami współpracują. Są to  pracownicy naukowo- dydaktyczni mający równocześnie  specjalizację kliniczną i balneologiczną.

Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani byli do zdania testu obejmującego  41 pytań  jednorazowego wyboru z tematyki poruszanej na kursie. Wszyscy uczestnicy test zdali z wynikiem dobrym i bardzo dobrym,  a 1 lekarz uzyskał  wynik celujący   odpowiadając  prawidłowo na  prawie  wszystkie pytania (  prawidłowo odpowiedział na 40  pytań  z 41)

 Z satysfakcją podkreślam , ze uczestnicy wykazywali duże  zainteresowanie,  pilnie korzystali z zajęć dydaktycznych, po wykładach .W przerwach   odbywała się ożywiona dyskusja.  Uczestnicy kursu mieli też szanse na zakupienie   od wydawcy   2 tomowego podręcznika   -Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej oraz Encyklopedii Balneologii i Medycyny Fizykalnej,  dzięki temu będą mogli wiedzę  nabytą na kursie utrwalić i poszerzyć. Zgodnie z opinią lekarzy kurs był na bardzo  wysokim poziomie, miał charakter interdyscyplinarny i niezwykle ciekawy.  Wielu uczestników   było zdziwionych szerokim zakresem  medycyny uzdrowiskowej. Kilku  lekarzy  uczestniczących w kursie deklarowało  chęć pogłębienia wiedzy w ramach specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej, chociaż wcześniej  tego nie planowali. Dużą zaletą naszych kursów jest prowadzenie zajęć kontaktowo , „na żywo”. Pozwoliło to na szeroką dyskusje między lekarzami i  z  wykładowcami oraz nawiązania  kontaktów. Nie obyło się  bez dyskusji  na tematy medyczne nawet na wspólnej kolacji.

W czasie  trwania kursu panowała koleżeńska  pełna życzliwości atmosfera. Wybrany przez uczestników kursu starosta  był wyjątkowo udany ,  z wielką kulturą i zaangażowaniem   integrował   grupę lekarzy  ,  przy tym    doskonale współpracował z organizatorami kursu.  Przed wyjazdem  do domów wszyscy wymienili się  adresami celem kontynuacji znajomości i współpracy. Kurs zakończono wykonaniem zdjęcia familijnego, który załączam

Dziękuję wszystkim uczestnikom  i wykładowcom za zaangażowanie i wytworzenie koleżeńskiej atmosfery, a zwłaszcza  Panu Staroście doktorowi A. Wereszczyńskiemu

Kierownik  naukowy kursu

Prof. dr hab. Irena Ponikowska

PS tekst ten będzie zamieszczony w najbliższym numerze Acta Balneologica

Kurs Balneologiczny, czerwiec 2023 zakończony z sukcesem

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku zorganizowaliśmy kolejny kurs balneologiczny dla lekarzy.  Tematyka kursu”: Balneologia i Medycyna Fizykalna- Metody lecznicze oraz wybrane problemy z Medycyny Uzdrowiskowej”. Jest to już 24 kurs balneologiczny dla lekarzy przeze mnie organizowany.

Obecny kurs odbył się w dniach 29.05 – 9.06. 2023 w sanatorium St. George w Ciechocinku j. Program obejmował 80 godzin zajęć dydaktycznych w tym 76 godzin wykładowych i 4 godziny ćwiczeń w zakładzie balneologicznym. W części praktycznej lekarze sami przyjmowali zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne oraz śledzili technikę ich wykonywania, dzięki temu mogli na sobie spróbować ich działanie.  

 Celem całego 2 tygodniowego   szkolenia było zapoznanie lekarzy pracujących w uzdrowiskach lub innych ośrodkach leczniczych z podstawowymi problemami balneologicznymi i uzdrowiskowymi.  Profesjonalne wykłady miały inspirować do dalszej nauki w zakresie medycyny uzdrowiskowej. Znaczna część uczestników nie pracowała jeszcze w uzdrowisku, ale deklarowała chęć w najbliższej przyszłości podjęcia pracy w polskich uzdrowiskach, inni już pracują, ale chcieli pogłębić swoją wiedzę. W kursie wzięło udział 46 lekarzy z całej Polski z miejscowości uzdrowiskowych i dużych miast i miasteczek. Reprezentowali oni prawie wszystkie kliniczne specjalizacje lekarskie.

Kurs obejmował zagadnienia podstawowe z zakresu geologii uzdrowiskowej, klimatologii, balneochemii, wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, oraz omówienie wybranych dziedzin klinicznych w aspekcie uzdrowiskowym jak: ortopedia, reumatologia nadciśnienie tętnicze, kardiologia, geriatria, i gerontologia, hepatologia diabetologia i inne tematy kliniczne.   Ponadto zapoznano uczestników z najważniejszymi metodami stosowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym jak: balneohydroterapia, peloidoterapiia, balneogazoterapii, hydroterapia, kinezyterapia, ciepło- i zimnolecznictwo, ultrasonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia.  Na tym kursie uczestnicy mieli szanse spotkania się z Krajowym Konsultantem w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Pozwoliło to na poznanie zagadnień organizacyjnych uzdrowisk polskich oraz możliwość zadania pytań odnośnie do dalszego kierunku rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Do prowadzenia wykładów zaproszono wybitnych specjalistów, którzy od wielu lat z nami współpracują. Są to najczęściej pracownicy naukowo- dydaktyczni mający równocześnie specjalizacje kliniczną i balneologiczną.

Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani byli do zdania testu obejmującego 42 pytania jednorazowego wyboru z tematyki poruszanej na kursie. Wszyscy uczestnicy test zdali z wynikiem dobrym i bardzo dobrym, a 2 osoby z wynikiem celującym odpowiadając prawidłowo na wszystkie 42 pytania. 

Z satysfakcją podkreślam, że wszyscy uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie, pilnie korzystali z zajęć dydaktycznych, po wykładach odbywała się ożywiona dyskusja.  Uczestnicy kursu mieli też szanse na zakupienie od wydawcy 2 tomowego podręcznika „Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej”, dzięki temu będą mogli wiedzę nabytą na kursie utrwalić i poszerzyć. Zgodnie z opinią lekarzy kurs był na bardzo wysokim poziomie, miał charakter interdyscyplinarny. Dużą zaletą tego kursu była forma kontaktowa, „na żywo”. Pozwoliło to na szeroką dyskusję między lekarzami i z wykładowcami oraz nawiązania kontaktów.

W czasie trwania kursu panowała koleżeńska pełna życzliwości atmosfera. Wybrana przez lekarzy Starościna doskonale współpracowała z organizatorami kursu, pracowała wytrwale nad integracją grupy, co się wspaniale udało. Przed wyjazdem do domów wszyscy wymienili się adresami celem kontynuacji znajomości i współpracy. Kurs zakończono wykonaniem zdjęcia familijnego, który załączam wraz z kilkoma innymi.

Dziękuję wszystkim uczestnikom i wykładowcom za zaangażowanie i wytworzenie koleżeńskiej atmosfery, a zwłaszcza starościnie Pani dr Oldze Kolodiy. 

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. Irena Ponikowska

Informacje o kursie balneologicznym w grudniu 2022 roku

W grudniu bieżącego roku zorganizowaliśmy kolejny kurs balneologiczny dla lekarzy. Warto podsumować tę ważna działalność dydaktyczną w skali krajowej. Tematyka kursu: „Balneologia i Medycyna Fizykalna- Metody lecznicze oraz wybrane problemy z Medycyny Uzdrowiskowej”

Kurs odbył się w dniach 28.11 – 9.12. 2022 w sanatorium St. George w Ciechocinku pod kierownictwem naukowym Prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej. Obejmował on 72 godziny wykładowe oraz 4 godziny ćwiczeń w czasie których lekarze przyjmowali zabiegi balneologiczne i i fzykoterapeutyczne dzięki temu mogli na sobie spróbować ich działanie.
Ponadto na tym kursie zorganizowano po raz pierwszy warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Lekarze mieli szanse nabyć nową wiedzę z tego zakresu. Warsztaty prowadzone były przez wyspecjalizowanych ratowników- nauczycieli akademicki z uniwersytetu medycznego w Katowicach. Osoby które skorzystały z tego szkolenia otrzymały odpowiednie certyfikaty.

Celem całego 2 tygodniowego szkolenia było zapoznanie lekarzy pracujących w uzdrowiskach lub innych ośrodkach leczniczych z podstawowymi problemami balneologicznymi i uzdrowiskowymi. Znaczna część uczestników nie pracowała jeszcze w uzdrowisku, ale deklarowała chęć w najbliższej przyszłości podjęcia pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, inni już pracują ale chcieli pogłębić swoja wiedzę. Kilka osób miało rozpoczętą specjalizacje z balneologii i medycyny fizykalnej. W kursie wzięło udział 48 lekarzy z całej Polski , w tym m.in. z Bydgoszczy , Torunia, Inowrocławia, Szczecinka, Dąbrowy Górniczej, Wrocławia, Sanoka, Sztumu, Koszalina, Gdańska, Ciechocinka, Gryfic, Stalowej Woli, Wałbrzycha, Buska, Szczecina, Golub-Dobrzynia, Łodzi, Ustki, Chorzowa, Kołobrzegu, Piwnicznej, Olsztyna, Słupska, Giżycka, Białegostoku, Poznania, Warszawy.
Reprezentowali oni prawie wszystkie kliniczne specjalizacje lekarskie . Charakterystyczną cechą tego kursu był udział dużej liczby osób młodych, co świadczy o zainteresowaniu młodego pokolenia tą dziedziną.

Kurs obejmował zagadnienia podstawowe z zakresu geologii uzdrowiskowej, klimatologii, balneochemii, wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, infrastruktury uzdrowiskowej oraz omówienie wybranych dziedzin klinicznych w aspekcie uzdrowiskowym jak: ortopedia, reumatologia nadciśnienie tętnicze, kardiologia, geriatria,
diabetologia, i inne tematy kliniczne. Ponadto zapoznano uczestników z najważniejszymi metodami stosowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym jak: balneo-hydroterapia, peloidoterapia, balneo-gazoterapia ,hydroterapia, kinezyterapia, ciepło- i zimnolecznictwo, ultrasonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia. Poza wykładami pokazano uczestnikom typowy zakład przyrodoleczniczy, gdzie stosowane są omawiane procedury
lecznicze. Do prowadzenia wykładów zaproszono wybitnych specjalistów , którzy od wielu lat z nami współpracują. Są to najczęściej pracownicy naukowo- dydaktyczni mający równocześnie specjalizacje kliniczną i balneologiczną.

Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani byli do zdania testu obejmującego 41 pytań jednorazowego wyboru, z tematyki poruszanej na kursie. Wszyscy uczestnicy test zdali z wynikiem dobrym i bardzo dobrym, a 3 osoby z wynikiem celującym odpowiadając prawidłowo na 40 pytań z całej liczby 41 Z satysfakcją podkreślam, że wszyscy uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie, pilnie korzystali z zajęć dydaktycznych, po wykładach odbywała się ożywiona dyskusja. Zgodnie z opinią lekarzy kurs był na bardzo wysokim poziomie, miał charakter interdyscyplinarny.
Część lekarzy uczestniczących w kursie deklarowało chęć pogłębienia wiedzy w ramach specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej, chociaż wcześniej tego nie planowali oraz uczestniczenia w kongresach balneologicznych. Dużą zaletą tego kursu była forma kontaktowa, „na żywo”. Pozwoliło to na szeroką dyskusje miedzy lekarzami i z
wykładowcami oraz nawiązania kontaktów.

W czasie trwania obecnego kursu podobnie jak poprzednio, panowała koleżeńska pełna życzliwości atmosfera. Wybrana przez lekarzy Starościna doskonale współpracowała z organizatorami kursu, pracowała wytrwale nad integracją grupy, co się wspaniale udało.
Przed wyjazdem do domów uczestnicy wymienili się adresami celem kontynuacji znajomości i współpracy. Kurs zakończono wykonaniem zdjęcia familijnego.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wytworzenie koleżeńskiej atmosfery, a zwłaszcza starościnie Pani Ewie G.

Kierownik naukowy kursu
Prof. dr hab. Irena Ponikowska

Fot. 1
Fot. 2

Informacje o kursie balneologicznym w grudniu 2021 roku

W dniach 29.11 – 10.12. 2021 odbył się kurs balneologiczny w sanatorium St. George w Ciechocinku pod kierownictwem Prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej. Był to już 21 tego typu kurs dla lekarzy. Nie było łatwo zorganizować kurs stacjonarny w okresie pandemii, ale udało się. Udział wzięli lekarze z całej Polski, którzy pracują lub zamierzają podjąć prace w lecznictwie uzdrowiskowym. Wykłady obejmowały problemy z zakresu klimatologii, geologii uzdrowiskowej, balneochemii oraz metod leczniczych uzdrowiskowych i wybranych dziedzin klinicznych. W części praktycznej zapoznano uczestników kursu ze stosowaniem zabiegów balneofizykalnych w uzdrowisku. Po zdaniu testu pisemnego, uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu

Fot. 3 Uczestnicy zdający test zaliczeniowy
Fot 4. Uczestnicy zdający test zaliczeniowy

Termin kursu balneologicznego w 2022

Informuje uprzejmie, ze ustaliliśmy termin najbliższego kursu balneologicznego na okres od 30 maja do 10 czerwiec 2022. Proszę o zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza. Oczekuje Państwa 30 maja od godziny 9 w sanatorium St. George w Ciechocinku.

Formularz można przesłać internetowo na adres info@balneoklinika.pl lub pocztą na adres 87-720 Ciechocinek, ul Wojska Polskiego 2, Sanatorium St. George. Dalsze informacje o kursie, w tym o terminie, zamieszczać będziemy na stronie WWW.balneoklinika.eu. Poza tym informacje można uzyskać dodatkowo pod telefonem 602 747 549

Kierownik naukowy kursu

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

Fot. 5 Uczestnicy czerwcowego kursu balneologicznego (2021r.)
Fot. 6 Uczestnicy grudniowego kursu balneologicznego (2021r.)

2020 Proinspiria Jakub Goss